Zákony a rituály porad

01.11.2013 11:01

Porady - správně mítinky - se ve větších firmách řídí svými vnitřními pravidly a rituály bez ohledu na to, čeho se týkají a čím se daná firma zabývá. Za mítink středního menižmentu se považuje organizované a plánované shromáždění s více či méně jasným programem či cílem, předem avizované různými digitálními plánovači, pípátky atd., prostě autlukem. Za poradu nelze považovat živelné setkání dvou a více pracovníků řešících akutní problém, protože ono je obvykle krátké, věcné, efektivní a vede ke konkrétnímu výsledku.

Docházka, příchod
Zdálo by se, že není nic jednoduššího, než že v danou a plánovanou hodinu všichni zasednou v zasedačce, pardon, v mítinkrúmu. Někteří skutečně v daný čas na určené místo dorazí. Obvykle je tu jako první ten, kdo to celé svolal, nebo ten, jenž má za úkol promítat obrázky na zeď, čili připravit prezošku. Jakmile se ale lidé rozkoukají a zjistí, že a) není tu šéf b) nejsou tu všichni c) šéf tu je, ale není to žádný ras, musí všichni neodkladně někam odběhnout. Ulevit si, dojít si pro vodu nebo kafe, vyřídit telefonát. Nebo pracovník jen tak zmizí, aby nevypadal jako příliš horlivý a mohl se naopak přiřítit zpět skoro poslední, čímž vyvolá dojem šílené vytíženosti. Toto odbíhání se označuje jako Brownův efekt (odvozeno od objevitele náhodných pohybů mikroskopických částic v kapalném nebo plynném médiu) a ve svém důsledku vede k tomu, že těsně před začátkem akce se původně skoro plná účast zredukuje až na stav blízký nule, takže to z venku vypadá, jakoby porada byla zrušena. Kupodivu, v čase konání porady T+10 minut se jako zázrakem všichni sejdou, včetně toho posledního dobíhajícího kolegy, který ještě před chvíli v kuchyňce telefonoval s přítelkyní. Pokud někdo na poradě chybí zcela a není omluven, vůbec to nemusí znamenat, že by ji bojkotoval. Je dost pravděpodobné, že sedí, a pozorně poslouchá na jiném, leč nesprávném mítinku, aniž si toho kdokoliv všimne.

Kde kdo sedí
Těkavé mizení před zahájením porady nezůstává až tak beze stop. Stopy v podobě notesů a hrnků na stolech, svetrů či sak pohozených přes opěradla židlí apod. dávají tušit, že tu už někdo byl a že se nejspíš hodlá na obsazené místo i vrátit. Že nejde o neuklizené pozůstatky minulé porady, se pozná podle přinejmenším jednoho předmětu vyšší ceny a nepostradatelné důležitosti. Vynecháme-li porady s fixním počtem členů a zavedeným zasedacím pořádkem, můžeme v tom, kdo si kam sedne, vypozorovat řadu osobnostních projevů, které by zajímaly kulturní a sociální antropology jaksi vědecky a pracovníky HR jaksi kádrově. Rozhodování, kdo kam složí své tělo, se odvíjí primárně od toho, kde sedí šéf. Pokud tento přichází většinou poslední a nemá svou oblíbenou a předem danou židli, nastává menší chaos. Když si sednu sem, bude "On" potom kde? Strategie výběru postu se dále řídí indiánským pravidlem "vidět a nebýt viděn", resp. jeho modifikací "vidět na prezentaci a nebýt viděn, co dělám v notesu". Někdo si zásadně sedá bokem, mimo ústřední stůl, a to buď z obavy, aby náhodou nezabral flek někomu důležitějšímu, nebo se ostentativně stylizuje do role nezaujatého pozorovatele, poradce.

Notes nebo notes?
Po skutečném zasednutí hned většina účastníků porad otevře notes*, noťas, neboli noutbuk. Někteří se přesouvají po ofisu rovnou se zvednutým displejem. Pohybují se buď metodou "číšník s tácem" nebo "pádlo v podpaždí". Jen pár gerontů si přinese notes čili papírový blok. Na rozdíl od toho papírového notes digitální často vyžaduje dostupnost zdroje energie, protože baterka už mele z posledního. Počátek porady tedy nejmíň polovina lidí zahajuje lezením po kolenou, šmátráním pod stolem a přetahováním se s kolegy o prodlužovací kabely. Hned poté se digitalizovaní kolegové snaží většinou utajeně zjistit, zda funguje wifina, aby mohli na poradě vyřizovat mejly**, skajpy nebo, v případě nejvyššího stupně znuděnosti, aspoň surfovat na netu. Jako krytí se doporučuje otevřít si zápis z minulé porady (a samozřejmě vypnout všechna zvuková avíza). Firemní fosilie s papírovými poznámkovými bloky tuto přípravnou fázi pozorují s nadhledem nebo se závistí, každopádně se zaujetím, protože momentálně se v rúmu nic zábavnějšího neodehrává (výjimkou jsou porady s občerstvením). K lepším mítingovým žertům patří hláška (džouk), že se zasedlo do špatné zasedačky a že je potřeba se přesunout. Hláška musí zaznít až poté, co jsou všichni spokojeně usazeni, zadrátováni a připojeni.

* Máte-li na notesu Lotus Notesy, vnesete do komunikace ještě větší zmatek.
** Je prokázáno, že přichází-li vám hodně mailů od stejných lidí vždy v určitou dobu, tito právě sedí na nějaké poradě.

Tajmink
Už teď, po zahájení mítinku, je časový skluz 10 až 20 minut od času T. Pokud džkouk o přesunu nebyl džouk, pak jsme minimálně na T+30. Po odeznění programu porady a jejího časového plánu, prostě tajminku, se někteří ozvou, že v čase T+něco musí už být někde jinde, většinou na jiné poradě. Tím nejen dají najevo, jak jsou zaměstnáni a všude nezbytní, ale zmatou organizátora porady, protože hned neví, zda dané lidi bude k něčemu potřebovat a kdy, či snad - nedej Bůh - nebude nutno o něčem hlasovat. Ve skutečnosti dotyční nikdy neodejdou v čase T+něco ale spíš v čase T+něco+něco, protože zřejmě kalkulují s tím, že i další porada bude ve skluzu. Zatímco z levé strany má časová úsečka porady vágní hranice, pravou stranu striktně ukončí okamžik vypršení rezervace zasedačky. Potom zde zahajuje stejné rituály jiná skupina kolegů lačných mítinků. I když podvečerním a večerním poradám nehrozí přerušení hordou dalších mítinkových skautů podupávajících před dveřmi, přesto končívají stejně rychle, a to momentem, kdy si to přihasí uklízečka s mokrým hadrem a táhnoucí pytel odpadků. Obojí způsobuje, že se sice proberou notoričtí spáči, ale neprobere se to zásadní, k čemu měla celá porada především dospět. Její účel se tedy smrskl na informativní a seznamovací setkání. Při odchodu - napůl ve dveřích a z části na chodbě - je narychlo dohodnuto, že někdo sepíše návrh, pošle ho všem a pak se onen účel porady vyjasní přes mejly nebo na příštím mítinku.

Další zákonitosti a rituály
Součástí mítinku lidí, kteří se často nepotkávají, je i vzájemné okukování, jak kdo dodržuje firemní dreskód. Pokud tento stanoven není, zkoumá se, kdo má větší ránu. Mnoho účastníků si z porady neodnese už žádný jiný poznatek, takže se doporučuje mítinkový dres nepodceňovat.

Zákonitosti prezentace neboli prezošky (zastaralejším výrazem slajdšou) tvořící podstatu a někdy jedinou náplň porady by si vyžadovaly samostatné pojednání. Některé nezbytné atributy prezošek byly zmíněny již zde a tady.

Jak již bylo naznačeno v rámci tajminku, to zásadní a podstatné se bez ohledu na dobu trvání porady domluví těsně před ní nebo po jejím skončení. Mítink totiž, po vzoru sněhové koule, automaticky nabaluje i lidi, kteří sice nejsou důležití pro řešení úkolu, k němuž bylo sezení vlastně svoláno, ale rádi a dlouho se ke všemu vyjadřují. Ti rétoricky zdatnější, kteří zároveň umí být natolik všeobecní, aby si nenaběhli na nějakou práci, bývají šéfem i pořadatelem mítinku vyzdvihováni a chváleni. Naopak lidé, kteří už předem vědí, že danou práci budou muset udělat, necítí potřebu se v tom ještě vrtat na poradě, aby náhodou nedostali přidáno - úkolů, pochopitelně. Časový prostor před zahájením mítinku nebo při odchodu z něj proto využijí k tomu, aby se dohodli s konkrétními kolegy na konkrétních bodech a zadáních. 

Lhostejno, jak byla porada dlouhá a jestli k něčemu vedla nebo ne,  ten, kdo ji svolal, má pocit dobře vykonané práce. Všichni ostatní mají pocity různé, převážně smíšené, ale rozhodně jsou přesvědčeni, že účastí si svou mzdu více než zasloužili.

Zpět