Něco o autorovi

Michael Babka
Narozen v roce zdolání Mount Everestu a měnové reformy, absolvoval knihovnicko-informační studia, která za těch pár let třikrát změnila osnovy a název. Poté byl přijat do nejústřednějšího ústředí v rámci tehdejší soustavy VTEI. Zde se nesmazatelně vepsal do dějin tuzemských on-line pracovišť jako jeden z prvních, kdo si pamatoval téměř deset přístupových hesel a zároveň věděl, jak se od vzdálených databází odpojit. Díky těmto kvalitám byl po deseti letech navržen do vedoucí funkce, čemuž unikl jedině tak, že odešel šířit slávu on-line databázových systémů do zahraničně obchodní organizace, rozkládající se na březích přehrady Džbán v šestém pražském obvodě. I přes nesporné kvality zdejší závodní kuchyně neváhal odejít již po necelém roce, když zjistil, že bankovní sféra potřebuje jeho informatickou osvětu ještě více. Umordován náročností role uživatele informačních systémů, rozhodl se po několika letech raději tyto vyvíjet, aby je nemusel používat, což mu velkoryse umožnila společnost Albertina data a všechny její následovnice, kde působí dosud.