Až budu v Avignonu potřetí, budu moci doslova opsat Miroslava Horníčka: "Jsem tady potřetí, ale poprvé vstupuji do papežského paláce. Jak jsem už řekl, dávám - jako laik - před minulostí přednost přítomnosti, nesnažím se nahlížet do prostoru jen proto, že je románský, gotický anebo barokní, vystačím s jakousi povšechnou představou o jejich...

Pétanque patří k Provence jako cikády, víno, cypřiše nebo levandule. Každý stinný plácek, který má aspoň pár metrů relativně vodorovných, se hodí ke hře s kovovými koulemi a jednou mrňavou dřevěnou. Pétanque má počátek v přístavním městě La Ciotat, tedy aspoň počátek de iure. Ono se koulemi - boules - házelo od pradávna. Již staří Římané...

Rilke a Duino

12.06.2019

Kdo navštíví Terst a nevynechá Miramare, neměl by ani přehlédnout Duino. Asi dvacet kilometrů západně od Miramare leží rekreační městečko Duino s romantickým hradem, takže člověk turista si najednou může odškrtnout hned tři položky v itineráři: město, hrad a zámek. Zahrady jsou jako bonus. Duino má vlastně hrady dva. Starší pochází z 11. století a...

Miramare

23.05.2019

Kolik má Evropa hradů a zámků na mořském pobřeží, na skále, o níž se tříští vlny? Pro obyvatele Středomoří asi běžný jev, ale pro Středoevropana těžko najít větší romantiku. Každý trochu romanticky založený člověk, navštíví-li přístav Terst, nemůže vynechat nedaleké Miramare.

Muggia

10.05.2019

V úplně nejvíc východním cípu Itálie zakousnutém do Slovinska leží městečko Muggia. Přes Terstský záliv kouká na Terst a říká mu: "Hele, já jsem italštější než ty, prorakouský Terste!" Pochopitelně to říká italsky. Tenhle miniaturní kousek pravé Itálie nezapře vliv Benátské republiky, i když historicky patřil kdekomu.

Přístav na břehu Jadranu je dnes víc italský Trieste než rakouský Triest nebo slovinský Trst. Ale bývalo to i jinak, tedy alespoň správně. Myslím z hlediska toho, kdo město spravoval, komu patřilo úředně. Na druhou stranu díky tomu, že město v historii občas ani nevědělo, čí je, tady směsice vlivů vytvořila unikátní a osobité město. Terst...

Castillon

12.04.2019

Kdyby Castillon nestál v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur, ale u nás, už by patrně dávno neexistoval. Tato francouzská vesnice poblíž italské hranice a přímořského Mentonu sice vznikla už v roce 1157, ale dvacáté století málem nepřežila. V roce 1886 fatální krupobití zničilo všechnu úrodu a v roce 1887 zemětřesení zničilo budovy. To, co zůstalo...

Ostrov Mallorca je dnes tvořen třemi různými, svébytnými světy. Ten nejnovější představuje mezinárodní turismus a všechny jeho atributy, zejména pak hotelové a zábavní komplexy na pobřeží. Jen někde se povedlo je citlivě zakomponovat do okolí, jinak se tváří a žijí úplně stejně, jako tisíce jiných turistických lokalit kdekoliv na světě. Druhým...

Na Mallorcu přijede každoročně dvanáct miliónů turistů hlavně kvůli plážím a moři. Z letiště je autokary "nahrnou" do hotelových komplexů po celém pobřeží (turistický průmysl vyžaduje dobrou logistiku) a pak obvykle jeden den uprostřed pobytu je zavezou na výlet do hlavního města Palma de Mallorca. V sezóně se tak počet obyvatel města zdvojnásobí,...

Provesálské město l'Isle-sur-la-Sorgue leží na východ od Avignonu na řece Sorgue, která zde svými rameny a kanály vytváří ostrovy. Některé z nich vznikly lidskou činností, když si v původních močálech rybáři stavěli domy na kůlech. Vodní kola poháněla dílny na zpracování hedvábí a výrobu papíru. Voda ve městě, pokud nejde zrovna o povodeň, svou...