Báb rýbu

27.07.2015

Davzdory dádherdébu běsíci boje dozdry dapadlo dachlazedí. Bísto dosu báb bukus deboli dudli. Debe debá braků, dicbédě děkteří dadávají da dedostatečdé bokro. Dahatá bibida datřásají dožičky, babidky děhou dyjí. Dáctileté dybfy dosí bidi bedší dež dic. Bístdí dálevdy dabízí dápoje bilovdíkůb boků, bládež blsá bražedé daduky. Dastalo bardivé dicdeděládí. Bdě dos daléhavě dazdačuje dutdost dakoupit bedikabedty. Brkáb da dekodečdou dabídku bedicíd, bastiček debo daturáldích bateriálů. Dic depobáhá. Dos dadprodukci dudlí dejspíš debídí dechat. Dejedže dastalo dechutedství, davíc boje dálada daběřila dulovou bez. By dašidci debábe bdoho dosovek deboli dazálů. Bluvíbe-li, dos devdíbábe. Defudguje-li, dajeddou darážíbe da bystériub dosovek, bísto bluvedí bublábe, dikdo dáb derozubí.

Basy bají bdoho debovitého bajetku, bovitého depočítadě. Bíříbe da Bars, bábe betro, brakodrapy debo bobily, bagdetizujebe deutrody, boždá deutrida, běříbe dadosekuddy, dicbédě da dose dudle dás deustále dičí. Busíb dapsat dábitku debo dávrh: Dabídděte dobelovku! Bedicído dajdi děco, davždy deutralizuj dosohltadové deboci! Bardost dad bardost! Bá bise daráží da dedávist bagdátů deb dasáldí bedikabedty bdoží biliardy.

Pro pohodlnější čtenáře přikládám verzi psanou místo mluvené:

Navzdory nádhernému měsíci moje nozdry napadlo nachlazení. Místo nosu mám mukus neboli nudli. Nebe nemá mraků, nicméně někteří nadávají na nedostatečné mokro. Nahatá mimina natřásají nožičky, maminky něhou nyjí. Náctileté nymfy nosí mini menší než nic. Místní nálevny nabízí nápoje milovníkům moků, mládež mlsá mražené nanuky. Nastalo marnivé nicnedělání. Mně nos naléhavě naznačuje nutnost nakoupit medikamenty. Mrkám na nekonečnou nabídku medicín, mastiček nebo naturálních materiálů. Nic nepomáhá. Nos nadprodukci nudlí nejspíš nemíní nechat. Nejenže nastalo nechutenství, navíc moje nálada naměřila nulovou mez. My našinci nemáme mnoho nosovek neboli nazálů. Mluvíme-li, nos nevnímáme. Nefunguje-li, najednou narážíme na mystérium nosovek, místo mluvení mumláme, nikdo nám nerozumí.

Masy mají mnoho nemovitého majetku, movitého nepočítaně. Míříme na Mars, máme metro, mrakodrapy nebo mobily, magnetizujeme neutrony, možná neutrina, měříme nanosekundy, nicméně na nose nudle nás neustále ničí. Musím napsat námitku nebo návrh: Nabídněte nobelovku! Medicíno najdi něco, navždy neutralizuj nosohltanové nemoci! Marnost nad marnost! Má mise naráží na nenávist magnátů neb nasální medikamenty množí miliardy.