Beziérs a Midi

22.12.2014

V Beziérs jsem poprvé zatoužil vyměnit jaguára za loď. Tedy aspoň dočasně, na dobu dovolené. Patrně bychom toho nestihli vidět tolik, hlavně pak místa, kudy nevede kanál Midi, ale romantika plavby by to nesporně vynahradila. Platanové aleje kraje Languedoc-Roussillon jsou ještě malebnější, rámují-li cestu vodní a ne tu asfaltovou.

Canal du Midi mezi Toulouse a Sete vznikl v 17. století a dnes, když ztratil svou dopravně logistickou úlohu, se stal příjemným krajinotvorným a rekreačním prvkem a připomínkou geniality předků. Pomalu, rozšafně plynoucí vody kanálu Midi brázdí obytné lodě, na nichž Francouzi provozují to, v čem jsou nepřekonatelní. A zahraniční turisté na pronajatých bárkách se je snaží napodobit. I Když vlastně ani nejde o napodobování. Přijde to na vás samo, protože francouzský savoir-vivre, obzvlášť tady na jihu a na kanálu Midi, je hodně nakažlivá věc. Technicky zajímavá zdymadla se nejvíc nakupila právě poblíž Beziéres a "kanálové" atrakce vrcholí unikátním mostem přes řeku Orb. Jen tady plují lodě po mostě a ne pod ním.

Samotné město by zasloužilo podrobnější historicko-kulturní výklad, ale omezím se jen zmínku o kostele St. Aphrodise, jehož stavba sahá až do 11. století. Vypíná se na kopci nad řekou a shlíží na starý most Pont Vieux ze století čtrnáctého. I když jedna vzdálená historická událost má zvláštní dosah do nejaktuálnější současnosti města. V roce 1209 během křížové výpravy proti katarům bylo Béziers téměř zničeno a obyvatelstvo vyvražděno. Křižáci přitáhli k městu a vyzvali obyvatelé, aby vydali své spoluobčany hlásící se ke katarství. Měšťané odmítli katary vydat a město neotevřeli. Křižáci ale obranu porazili a výsledkem byl obrovský masakr všech obyvatel bez ohledu na náboženské vyznání. Dnešní Francie chce být na veřejnosti nekonfesní, což vede až k paradoxním sporům. Teď před vánoci se rozhořel spor o jesličky. Některá města podle staleté tradice vystavila betlémy na radnici nebo v jiném veřejném prostoru. Na radnici v Beziérs vytrvali, jinde couvli. Spory budou řešit soudy, tedy aspoň doufám. Nebo se lidé různé víry i po osmi stech letech začnou v kulturní Evropě znovu navzájem zabíjet? Ach jo. Jen vody řek a kanálů tiše plynou dál.