Chalon sur Saône

04.02.2015

Že řeka dělá město městem, obzvlášť když protéká jeho středem, jsem už někde psal. Burgundský Chalon má řeku i v názvu a od pradávna mu přinášela obživu. Díky přirozeným i umělým kanálům se město stalo jedním z nejvýznamnějších přístavů na řece Saône. Koncem 18. století byl otevřen Canal du Centre, který spojil řeku Saône s Loirou. Ostatně jedna z nejstarších čtvrtí Ile St. Laurent leží na ostrově, kam vás dovede most stejného jména. Hned za mostem narazíte na příjemnou pěší uličku s řadou restaurací a kaváren.

Pro tento kraj jsou typické hrázděné domy, v centru města se jich ze 16. a 17. století dochovala celá řada. Gotická Katedrála sv. Vincenta na stejnojmenném náměstí byla založena roku 1080 a dostavěna v roce 1520, západní průčelí se dvěma věžemi pochází ovšem z roku 1827. Uvnitř možno shlédnout velmi cenné vitráže.

K slavným rodákům města s vlastním muzeem patří bezesporu Nicéphore Niépce, jenž roku 1825 vytvořil nejstarší dochovanou fotografii. Spolupracoval i s Louisem Daguerrem, ale měli spory. Spolu se svým bratrem vynalezli i první spalovací motor, v němž nějak spalovali spóry plavuní. O další jejich vynálezy se vedou spory. Prostě sporná osobnost. Později s bratrem vymysleli systém vstřikování paliva.

Při každé návštěvě nějakého místa se snažíme ukládat do paměti i nějaký drobný příběh. Protože ty desítky chrámů a paláců, stovky náměstí a bulvárů časem splývají. Ale stačí poznamenat, "a pamatuješ, jak se tam handrkovali ti dva obchodníci na trhu...", nebo něco podobného, a hned se vybaví atmosféra města a spolu s ní (někdy) i ty paláce a bulváry. V burgundském Chalonu, přiznávám, jsme si nedali víno ale pivo, protože bylo dost horko. Naproti nám se postupně posadili tři chalonští štramáci (dva v kloboucích) a dali si také třetinku piva. A ze všech jako by vyzařovalo, že toto je jejich chvíle dne, kdy jsou sami sebou, kdy je přísná choť vypustí z domu na skleničku. Obzvlášť ten prostřední pořád sledoval hodinky a trochu nervózně si pohrával s mincemi v ruce. Asi měl vyměřený čas i obnos právě na to jedno pivo. A nám došlo, že ani ve Francii není každý bonvivánem.