Derusifikace češtiny

04.05.2022

Nemám dost sil a odvahy, abych šplhal na pomníky a natíral je žlutomodře, nebo odstraňoval cedule městského mobiliáře třeba v Ruské ulici. Ale napadlo mě aspoň vymýtit v češtině vše ruského původu.

Naši mateřskou řeč naštěstí ruština příliš neovlivnila, což je vlastně s podivem, bereme-li v úvahu, co tady v české kotlině napáchala hlavně sovětská éra. Pomineme rusismy, které přinášeli v rámci všeslovanského nadšení čeští národní buditelé na přelomu 18. a 19 století. Ostatně mnoho těchto slov jako rusismy už dávno nevnímáme. Slovům jako "mamut", "sopka", "příbor" nebo "maják" bych udělil trvalé povolení k pobytu. Naopak některé sovětismy by naše rodná čeština měla v rámci derusifikace vypudit. Však mladší generace naštěstí ani netuší, co vyjadřovala slova jako: politbyro, subotnik, sovět, moskvič nebo spartakiáda. Stejně tak doufám, že slova "prověrka", "kaťuše", "pogrom" nebo "samoděržaví", která pod vlivem ukrajinské války ožívají, v krátké době skončí na verbálním smetišti.

Dost možná bych měl být ještě radikálnější a požadovat odstranění všech hlásek "r-u-s" v českých slovech. K mému překvapení jich tolik není, takže tato očista nenapáchá mnoho škod. Konkrétně se jedná o slova: brusinka, rusovláska, trus, brus, struska, bruska a krusta. Napadnou-li vás ještě jiná, laskavě je v rámci derusifikace přestaňte používat buď celá, nebo jaksi očištěná o ony tři hlásky. Připouštím, že v případě brusu a trusu se dostanete do těžko řešitelné situace. Nevynechal bych ani vlastní jména. Rusalka, Hrusice, Koněprusy, Veltrusy a slovenské Rusovce. Alka, Hice, Koněpy, Velty a Ovce se určitě snadno vžijí. No, guvernér ČNB se stane Nokem.

Á propos, jak si můžete prověřit, pro jistotu jsem nepoužil v textu ani jedno písmeno "Z", protože toto se hanebně kompromituje na tancích agresora.