Dítě ver. 2. Návod k použití

14.09.2015

Dítě verze 2. je určeno pro prarodiče, kteří si tak mohou připomenout časy, kdy byli mladí a pokoušeli se vychovat vlastní potomky. Přitom ale nemusí absolvovat všechny pracné a nudné kroky s tím spojené. Nová verze Dítěte je vylepšena o celou generaci a každý dědeček nebo každá babička určitě potvrdí, že vnouče je mnohem chytřejší a šikovnější než byli jeho rodiče.

Instalace a zaškolení

Dítě ver. 2. je dodáváno již předinstalované, čili uživatelům odpadá řada nepříjemných povinností a úkonů. Veškeré přípravné práce zajistí dodavatelská firma Parental Official Distributor s.r.o. Uživatelům se dítě dostává do rukou až v okamžiku, kdy je plně funkční, tj. lze jím operovat bez nebezpečí poškození. Je dodáváno s kompletní sadou periférií, čili přepravních zařízení, obalů, zdrojů energie a čistících prostředků. Zástupce distributora vždy osobně, pečlivě a opakovaně instruuje uživatele, jak dodávat energii, jak a kdy čistit konektory, jak celkově zajišťovat bezchybný provoz.

Modelová řada

Základní model 2.0 (tj. věk do jednoho roku) není vybaven řadou aplikací (žvatlání, shazování předmětů, samostatný pohyb, atd.), ty jsou instalovány až ve verzích vyšších. Model 2.0 obsahuje jen prvky tvořící neoddělitelnou (tzv. pudovou) součást motherboardu, k nimž patří např. sací a uchopovací reflex, ale i schopnost vytrvalého řvaní. Hlasový reproduktor bohužel nelze demontovat ani u modelu 2., protože plní funkci chybových hlášek. Verze 2.0 je svěřována zejména babičkám, které jsou spíše schopny operovat s dodanými lahvemi energetického nápoje, opakovaně vyměňovat bezpečností obaly a mít požitek z pozorování produktu ve stavu stand-by, v němž setrvává převážnou část dne.

Další upgrade (cca od 2.2) již dovoluje doplňovat energii ze stejných zdrojů, které používají i prarodiče, pochopitelně s určitými omezeními. Dvouleté vnouče (Dítě ver. 2.2) sice může s dědou konzumovat utopence s cibulí a zapíjet to chlazenou desítkou, nicméně nelze pak u svěřeného produktu vyloučit fatální poruchy centrálního serveru a následné ostré protesty rodičovské servisní firmy.

Každé Dítě má vždy dvě různá provedení (F a M). Mezi modely 2.0F a 2.0M nejsou zřetelné rozdíly, ty se začnou projevovat zhruba až od verze 2.3. Například 2.3F se méně hodí k válení v bahně a kopání do mičudy, naopak 2.3M se patrně bude nudit při oblékání panenek. Verze 2.7 a vyšší se již v mnoha ohledech projevují jako osoby dospělé, například odmlouváním, opakováním slov, která nikdy neměly slyšet, lhaním, citovým vydíráním apod. Někdy mohou vykazovat i vyšší inteligenci než osoby, jimž jsou svěřeny do péče.

Základní ovládací prvky

Podrobné instrukce k zacházení jsou součástí každé upgradované verze a liší se podle instalovaných aplikací. Zde jsou zmíněny jen hlavní ovládací prvky. Tlačítko start není namontováno, start Dítěte probíhá automaticky a svévolně. Zejména u verzí 2.0 a někdy i 2.1 je potřeba počítat s tím, že se spustí ve tři hodiny ráno a bez zjevného důvodu testují funkčnost hlasového reproduktoru. Jakmile se Dítě dá do pohybu (vzpřímenou chůzi lze očekávat již ve verzi 2.1), je potřeba tento pohyb nepřetržitě kontrolovat a usměrňovat. Mnohdy se celodenní údržba zredukuje jen na tuto činnost, ale prarodiče v tom kupodivu dokáží vidět ohromnou zábavu (viz dále anihilátor kritiky).

Podle instrukcí dodavatele probíhá ve stanovených časech dobíjení energie. Hygiena vstupních a výstupních konektorů se provádí dle potřeby. Dítě verze 2. je oproti předchozí vybaveno rozmazlovacím modulem, takže je schopno importovat mnohem větší objemy čokolád, zmrzlin a gumových medvídků. Pokud celodenní provoz probíhá správně, Dítě verze 2. se samovolně přepne do stavu stand-by dříve, než k tomu dojde u prarodičů. Někdy je vyžadováno, aby tito prováděli tzv. zklidňovací procesy, tj. pro verze 2.0 až 2.3 houpání, zpívání ukolébavek, pitvoření se, apod. Pro verze 2.4 až 2.8 pak čtení pohádek a jiných hororů, vymýšlení příběhů, pitvoření se, apod. Od verze 2.9 nemá smysl zklidňovací procesy již aplikovat, prarodiče se vypínají dřív, zatímco Dítě sleduje noční programy v televizi, sjíždí internetové stránky nebo se noří do sociálních sítí.

Upozornění: Žádný z modelů Dítěte není vybaven tlačítkem Reset.

Reklamace a servisní střediska

Reklamace mohou prarodiče uplatňovat vždy jen u konkrétního dodavatele, který je zodpovědný za instalaci a zaškolení. Důrazně se nedoporučuje ventilovat případné nedostatky Dítěte ver. 2. mezi příbuznými, známými a sousedy. Naštěstí verze 2. má implementován mnohem silnější anihilátor kritiky, který u prarodičů způsobuje někdy až nepříčetné obdivování, takže k reklamačním řízením dochází jen naprosto ojediněle.

Běžné údržby Dítěte ver. 2. lze provádět v standardně vybavených domácnostech západní civilizace. Současně je třeba počítat s tím, že čím nižší verze, tím častěji jsou nařizovány kontrolní prohlídky na pediatrii. Například pro dvouměsíční trekingové zdolávání Himálají jsou verze 2.0 až 2.5 poměrně nevhodné, zejména z důvodů nedostupnosti zařízení na údržbu a řídké sítě pediatrických ambulancí. Rozsáhlejší opravy by rozhodně měla zajišťovat dodavatelská firma Parental Official Distributor s.r.o.

Budete-li se řídit Návodem k použití, budou vám všechny modulové řady Dítěte verze 2. poskytovat plné uspokojení i po záruční lhůtě.