Dobrý ročník v Gordes

28.12.2018

Jakkoli jsou dnes horské vesnice v Provence roztomilé a malebné, je třeba si uvědomit, že vznikaly ze strachu. Dokud v kraji vládl Pax Romanum, nikdo neměl důvod se plahočit do kopců a hospodařil si pěkně na úrodných pláních a nížinách. Jenže barbaři v pátém století Řím dobyli a od té doby vyháněli obyvatele v jižní Francii i jinde do kopců, které se daly lépe opevnit a bránit. Obyvatelé tu kromě domů postavili i chrám, který v osmém století zbořili zase Arabové. Během dlouhé historie čelili "Gorďané" náboženským válkám, moru, dvěma zemětřesením i německému bombardování v roce 1944. Inu v oněch dobách platilo, že v Gordes je dobrý každý ročník, který člověk přežije.

Na hradě od roku 1013 vládla rodina Simiane d´Agoult přes sedm set let. Bertrand Rambaude de Simiane ho pak v 16. století přestavěl na pohodlný renesanční zámek. To vše se muselo stát, aby někdy v roce 2005 štáb režiséra Ridleyho Scotta vybral Gordes k natočení některých scén filmu Dobrý ročník. Vlastně ho spíš navedl autor scénáře a přítel Peter Mayle, který v Provence zná každý kámen. Vlastně znával.

Ještě před filmaři si Gordes všimli malíři. Na počátku dvacátého století se totiž vesnice v důsledku nedostatku pracovních příležitostí vylidnila a chátrala. V roce 1938 Gordes znovuobjevil kubistický malíř André Lhote, který sem zval Marca Chagalla, Jeana Deyrolle nebo Victora Vasarelyho. Vlámský malíř Pol Mara, který sem také jezdil, tu má dnes dlouhodobou výstavu.

Nevím, zda víc titul "nejkrásnější vesnice Provence" nebo popularita filmu Dobrý ročník udělaly z Gordes dnešní turistickou atrakci. Mně osobně je bližší, že Gordes objevil i Miroslav Horníček, a že tu mohu, navzdory hordám turistů a uplynulému času, tak trochu vnímat jeho očima. "Gordes... neznal jsem je dříve, máme sem namířeno, aniž víme, co nás tu čeká. Neznali jsme dokonce ani cestu sem, chvíli jsme dokonce bloudili, ale pak se před námi město zvedlo nad korunami oliv, samo jako koruna tohoto kraje, a my si uvědomili, že má ještě - a plným právem - jedno pojmenování: Gordes sur Ciel." (Miroslav Horníček: Jak hledat slunce)