Galerie na Maltě

03.04.2018

Nebojte se, nebudu pojednávat o expozicích a prodejních sálech výtvarného umění. Ne že by na Maltě žádné nebyly. Ale každého, kdo přijede na tento ostrov, nemohou nechat chladným galerie domovní. Takzvané "gallarijas"jsou kryté dřevěné balkony rozmanitých dekorů a barev. Vyskytují se i jinde ve světě, třeba na Kanárských ostrovech nebo v severní Africe, ovšem teprve tady na Maltě dospěly k vrcholné dokonalosti. Nebýt barevné, vyčnívaly by stejně, ovšem takto přímo rozráží více méně jednolitý vápencový okr domů ve Vallettě či v kterémkoliv jiném maltském sídle.

Ostrov Malta v historii hrál vždy významnou vojenskou strategickou roli a na konci 17. století nebylo žádné jiné město opevněno tak důkladně jako právě Valletta. Hradby dokonce byly tím prvním, co bylo z města postaveno, když ho v roce 1566 založil velmistr maltézských rytířů Jean Parison de la Valette. Město vznikalo podle předem stanoveného plánu a pouze uvnitř již stojících hradeb. Valettské ulice jsou rovnoběžné, vytvářejí šachovnicovou síť, a nic nesmělo bránit v jejich snadné průchodnosti. V 16. a 17. století nejsou známy žádné gallarijas, domy mívaly jen otevřené kamenné balkóny.

Teprve velmistr Pinto v 18. století nechal vybudovat ony typické kryté balkony na každém rohu Paláce velmistrů. A má-li něco velmistr, musel to pak mít ve Vallettě každý. Není známo, k čemu je používala hlava johanitského řádu, ale ženám v měšťanských domech prý sloužily k nerušenému sledování toho, co se odehrává na ulici. Být doma a přece venku, mít současně pod kontrolou, co se děje tam i onde, která by po tom netoužila?

Slovenský honorární konzul na Old Bakery Street, Valletta
Slovenský honorární konzul na Old Bakery Street, Valletta

Krytým gallarijas s různě nastavitelnými okny lze přiznat i jiné výhody, které dnes, když se ulicemi valí proudy turistů, možná získávají navrch. Tepelně i zvukově izolují, zajišťují větrání a třeba i sušení prádla bez rizika, že zmokne. Obyvatelé, kteří nechtěli nebo nemohli na nákupy, z balkónu spustili košík a pouliční prodejci ho naplnili potravinami. Ale možná jsou dnes gallarijas opečovávány a udržovány hlavně proto, že k maltským městům už neodmyslitelně patří.