HR organizovaného zločinu

26.11.2018

Organizovaný zločin je hned vedle alkoholu a politiků největší metlou lidstva. Jeho nebezpečí pramení právě z jeho organizovanosti. Žádný individuální zlodějíček, tak zvaná osoba samostatně zločinecky činná (OSZČ), si nemůže dovolit platit HR asistenta, tudíž sotva vybuduje kvalitní tým schopný dosahovat vyšších cílů. Nikde se sice nepíše ani nehovoří o tom, že by Cosa Nostra, Camorra či Jakuza měly nějaké HR oddělení, ale tyto struktury svoje organizační schémata tutlají, nemají dokonce ani webové stránky a už vůbec nezakládají výroční zprávy do Sbírky listin. Prostou logickou úvahou lze ovšem dospět k závěru, že by nikdy nedosáhly takových finančních výnosů, nikdy by beztrestně nezlikvidovaly tolik nepohodlných lidí, kdyby neměly schopné experty na lidské zdroje.

HR oddělení tvoří páteř celého zločineckého sdružení a podléhá přímo generálnímu bossovi, donovi, CdTC resp. VvZ (capo di tutti capi, vor v zakone). Odpovědnost "ejčár" manažera jakékoliv mezinárodní korporace se nedá srovnat s tím, co leží na bedrech ejčáristy i v malé rodinné mafii. Proberme blíže pracovní náplň a kvalifikační předpoklady HR manažera organizovaného zločinu. Mohl by sice obor vystudovat na některé z mnohých fakult, ale spíš než základy ekonomie a managementu uplatní střeleckou přípravu a balistiku. Taky andragogika mu bude k ničemu, naopak bez praktické genealogie, zejména s důrazem na danou rodinu, se neobejde.

Stejně jako jinde má v mafii či jiném zločineckém spolku HR manažer na starosti přijímání, školení, propouštění zaměstnanců a zaměstnanecké benefity. Přijímací proces probíhá v několika krocích, z nichž klíčovou roli hraje sběr informací předtím, než dojde k pohovoru. Není pravdou, že veřejně známý zločinec má snadnou cestu. Naopak. Když se o někom všeobecně ví, co spáchal, nebo z čeho je podezřelý, jeho šance na přijetí do zaměstnaneckého poměru se blíží nule. Mnohem více se cení přímluva od osoby, jakou je například Consigliere nebo Caporegime. Ani krevní spřízněnost nebývá na škodu. Doporučuje se, aby uchazeč měl sívíčko aspoň z části vytetované na těle. Dojde-li na obligátní otázky pohovoru (Kde se vidíte za pět let? Proč bychom měli vybrat právě vás? Jaké jsou vaše silné stránky? Jaké jsou vaše slabé stránky?), je poněkud sebevražedné uvádět, že se dotyčný do pěti let chce stát hlavou bouchačů, nebo že chce nahradit kohokoliv, kdo je označován jako "Capo" a je dosud naživu. Místo planého plkání o vlastních kvalitách bývá účinnější efektní sestřelení lustru jednou ranou nebo jiná podobná méně invazivní prezentace.

Přijatý zaměstnanec pravidelně prochází školením loajality. To netrvá dlouho, protože má formu nabídky, kterou nelze odmítnout. Příklad neloajálního předchůdce v betonových botách dokáže divy.

K nejznámějším zaměstnaneckým benefitům patří stravenky. Organizovaný zločin jejich virtuální podobu zná už dávno. Nižší výkonné pozice jako Sgarrista, Soldato nebo Picciotto mají na výběr několik restaurací v jimi obhospodařovaném regionu a stravují se zde zdarma bez obav, že nominální hodnota stravenky nebude stačit. Mafiánská virtuální stravenka ovšem není směnitelná za potraviny v hypermarketu a obtížně se uplatňuje i mimo daný region.

Propouštění zaměstnanců organizovaného zločinu se od korporátního procesu liší asi nejvíc. Fluktuace v mafii bývá nicméně minimální, a to i tehdy, když zaměstnanci nepodepisují konkurenční doložku. Na druhou stranu nutno připustit, že procento smrtelných pracovních úrazů zde bývá mnohem vyšší. HR manažer se nemusí řídit zákoníkem práce, ostatně on ani nemůže, byť by chtěl. Výpověď zaměstnanci aplikací garotty se totiž neuvádí v žádném legislativním předpisu na světě. Některé pojmy z korporátního HR se v organizovaném zločinu sice ujaly, ale s jiným významem. Tak například "kickoff meeting" není zahajovací porada k projektu, nýbrž porada k ukončení pracovního poměru některé osoby vykopnutím na dlažbu. Výši patra určuje závažnost pracovního přestupku.