Jsme dost nabobtnalí?

13.03.2018

Hydratace neboli bobtnání jest reakce, při níž se daná látka nasycuje vodou. Byť člověka tvoří ze sedmdesáti procent voda, už dvouprocentní pokles jejího množství v organizmu může vést k vážným mentálním změnám v podobě ztráty krátkodobé paměti, omezení koncentrace a neschopnosti vykonávat jednoduché matematické výpočty. Jinak řečeno, má-li vaše dítě ve škole potíže s matematikou, místo drahého doučování ho nechte každé ráno vypít litr vody. Protože k tomu bývá potřeba použít donucovací prostředky, hovoříme o tzv. pitném režimu.

Dříve lidé nejspíš trpěli hromadnou ztrátou paměti a koncentrace, protože nepamatuji, že by chodili po ulicích s velkými PET lahvemi vody či jiného nápoje, nepotkával jsem v tramvaji či jinde osoby s batůžky, z nichž čouhaly dva litry vody v plastiku. Je fakt, že v té době plastové lahve jaksi nebyly a sotva by někoho napadlo vláčet se s obalovým sklem. Když našinec měl žízeň, prostě se někde napil. Stavil se v restauraci a dal si sodovku, nebo si v buřtastánku koupil pivo do kelímku. Na nádražích a v jiných veřejných budovách bývaly kohoutky, z nichž se v případě nouze každý napil a nezkoumal fyzikální ani organoleptické vlastnosti vody.

To jsme ovšem zůstali jen u doplňování tekutin jaksi tím prapůvodním způsobem, to jest jejich vléváním do dutiny ústní s vědomím, že díky zemské přitažlivosti tato doputuje do žaludku a pak dalšími rozvodnými soustavami všude tam, kde má být. Kosmetický průmysl a jeho mohutný reklamní aparát ovšem dávno pochopily, že daleko víc se vydělá na procesu vpravování vody do těla jinudy než ústy. K tomu stačilo vsugerovat lidem přesvědčení, že kdo nemá hydratovanou pleť, je skoro mrtvý. Reklamní kreativci pochopitelně nemohou používat český výraz pro hydrataci. Slogan "Vaše nabobtnalá pleť bude zářit mládím" by zaujal spíš koronera než zamýšlenou cílovou skupinu.

Nenajdete ženský časopis, v němž by se aspoň jedna úžasná rada netýkala hydratace těla. Třeba takový Hydraphase Intense krém za mizerných pět stovek zásobí pleť vodou a díky pevným buněčným spojením udržuje vodu v pleti dlouhodobě. Dostaneme-li se tedy na správnou hladinu nabobtnalosti a díky tomu se nám vrátí schopnost vykonávat jednoduché matematické výpočty, můžeme si spočítat, kolik životodárné vody za pět stovek naše tělo získá. Z dvou set gramové tuby nejmíň půlku tvoří nějaká mastnota. Člověk, řekněme sto kilový, aby se to lépe počítalo, je tvořen sedmdesáti kilogramy vody a ztratí-li z toho kilo a něco, blbne. Pak jde a koupí si Hydraphase Intense krém, který mu za pět stovek dodá vody sto gramů. No nevím, možná když se od hlavy k patě natřu nějakým krémem, tak tělo nemůže vodu odpařovat, a tudíž si ji uchová.

Já osobně stran pleti hydratuji pobytem v bazénu. Krom jiného má to i ten efekt, že zároveň dodávám tělu dnes populární CDS.