Kargo kult naší doby

11.05.2020

Kargo kult není tajné sdružení dopravců, ale jev známý třeba z Nové Guineje, kdy primitivnější kultura uctívá tu vyspělejší napodobováním některých jejích vnějších projevů. Všichni známe příklad letišť uprostřed pralesa, na jejichž okraji sedí domorodci v bambusové kontrolní věži s půlkami kokosových ořechů coby rádiovými sluchátky na uších a očekávají přistání letadla s dary.

My, obyvatelé vyspělého Česka se domorodcům v buši vysmíváme netušíce, že se chováme podobně, že i my máme nějaký kargo kult. V divokých devadesátkách manažerské a podnikatelské rychlokvašky předpokládaly, že značkové obleky, hodinky a auta zajistí prosperitu jimi zakládaných bank a investičních fondů. Kdo by neznal alespoň jednoho politika, který jím vůbec není, ničemu nerozumí, ale vehementně praktikuje všechny rituály politiky, neustále omílá cosi v naději, že výsledky se jednoho dne z čista jasna samy dostaví. Různé mediální celebrity, zbohatlíci a snobi se odjakživa snaží vypadat jako šlechta, aniž tuší, že pravý šlechtic má v sobě něco z generací předků, důstojnost, tradici, kulturnost, nadhled, zodpovědnost, prostě všechno, co rychlokvašky nikdy mít nebudou. A nejde jen o zbohatlickou polistopadovou skupinu obyvatel. Stejně tak se chovala komunistická elita, napodobovala projevy těch, jež potírala a posílala do lágrů nebo emigrace.

Co však vymizelo z veřejného života úplně, co ani ten kargo kult nenapodobuje, je noblesa. Ivan Klíma napsal: "Noblesní lidé jako by mizeli ze silnic stejně jako z obchodních vztahů, z parlamentu stejně jako ze sdělovacích prostředků, ale nemyslím si, že vymřeli. Prostě jedním z rysů noblesnosti je, že se necpe do popředí. A dnešní dobu charakterizuje, že kdo se necpe do popředí, jako by ani neexistoval." Mizení noblesy je patrné i v jazyce. Novější slovníky spisovné češtiny uvádí, že noblesa je "jemnost a uhlazenost". Starší Slovník spisovného jazyka českého ovšem chápe význam slova noblesa šířeji, k jemnosti a uhlazenosti přidává ještě ušlechtilost. Komunistická elita si sice na panstvo hrála, ale o ušlechtilosti neměla ani ponětí a šlechtu i buržoazii označovala hanlivým "nóbl".

Bych byl docela rád, kdyby se zase noblesa vrátila do našeho veřejného života. Pro začátek aspoň jako kargo kult.