Kdy potřebujete dovolenou?

07.03.2016

Zákonný nárok na dovolenou nemá nic společného s nárokem reálným, jaksi zdravotně psychosomatickým. Na jedné straně existují jedinci, kteří na dovolenou nastupují z donucení a na plážovém lehátku jim nejvíc vadí, že se obrazovka noutbuku leskne ve slunečním svitu. Při túře po Dolomitech nasazují vlastní život, když se snaží na skalní plošině najít místo, kde je ještě signál, aby se dovolali do ofisu. Na straně druhé převažují normální tvorové, kteří dovolenou potřebují a v souvislém pracovním procesu jsou vystaveni sílícímu nebezpečí, že je postihne těžká otiordeprivace odborníky objevená teprve v nedávné době. Název je odvozen od deprivace, což je jak známo chorobný nedostatek něčeho, a z latinského "otior" označujícího trávení času bez práce. Dosud byli pacienti s touto nemocí mylně nazýváni lenochy, mimoni a označováni dalšími nelichotivými přívlastky. Ve skutečnosti jejich roztržitost a klesající pracovní výkonnost způsobuje nemoc, u níž zatím není známo, zda má virální, bakteriální nebo jen psychický základ. Její nakažlivost již pozorována byla, nyní se intenzivně zjišťuje, jakými cestami se přenáší ze zaměstnance na zaměstnance.

Chcete si sami diagnostikovat počínající otiordeprivaci? Jako nejprůkaznější se uvádí moment, kdy u vás přestane fungovat stimulace víkendem (viz dále 4A). Představa nadcházejícího dvoudenního volna ve vás nevzbuzuje žádné pozitivní pocity, a to ani v případě, že nemusíte jet na návštěvu ke tchyni. Uvádím zde pětici hlavních příznaků typických pro kancelářsko-úřednického zaměstnance:

Prvotní příznaky:
1P Klepete na dveře, když vcházíte do své vlastní kanceláře.
2P Při vstupu do místnosti se hlásíte jako do telefonu, tj. celým jménem a názvem firmy.
3P Mícháte si kávu v hrnku dlouho, opakovaně, aniž se jí pak napijete.
4P Máte silnou pondělní depresi.
5P Začnete vyřizovat papír vytažený ze spodku haldy na stole.

Akutní příznaky:
1A
Klepete na dveře, když z nějaké kanceláře odcházíte.
2A Hlásíte se jako do telefonu, tj. celým jménem a názvem firmy, při vstupu do tramvaje.
3A Jdete si do kuchyňky pro kávu a vracíte se s cizím hrnkem mátového čaje, který nesnášíte.
4A Máte pondělní depresi i v pátek.
5A Vyřešíte dávno zrušený úkol z té haldy na stole.

Vyskytne-li se u vás jeden z pěti prvotních příznaků, je potřeba se více hlídat, nebo pověřit kolegu, s nímž sdílíte pracovní prostor, aby vás sledoval. Jakmile vy nebo on zaznamenáte další, tj. zejména akutní projev otiordeprivace, nastává vhodný okamžik předepsat si minimálně týdenní dovolenkovou kúru. Jste-li notorický případ, který veškerou dovolenou vyčerpá už v únoru, nezbývá než navštívit lékaře a spoléhat na to, že je natolik odborně na výši, aby byl informován o této poměrně nové chorobě. Ta byla začleněna do interdisciplinárního oboru pracovního lékařství, byť jedinou účinnou léčbou je přestat pracovat.

Zdravotní pojišťovny zatím tápou, jak mají lékaři předepisovat pacientům volno, pokud jejich zákonná dovolená je již vyčerpána. Klasická nemocenská příčiny choroby neodstraní, protože hrozba kontroly ze strany zaměstnavatele smazává všechny léčebné účinky pracovního volna. Snad by se dalo uvažovat o nemocenské s povolenou permanentní vycházkou, což by ovšem vyžadovalo změnu Zákona o nemocenském pojištění. Perspektiva prosazení novely se ovšem jeví velice nejistou vzhledem k tomu, že zákonodárci zvyklí na parlamentní prázdniny a velmi pružnou pracovní dobu nechápou potíže běžného občana stiženého otiordeprivací.