Lážo plážo

03.06.2016

Ač renomovaní jazykozpytci tvrdí, že plážo ve slovním spojení "lážo plážo" nic neznamená, a je tam kvůli rýmu, mně přijde, že lážo se zdaleka nejlépe aplikuje na pláži. Lážo plážové je zdaleka nejlážovatější ze všech láž. Ačkoli smyslem odpočinkového pobytu na břehu mořském či jiném je především oproštění se od všech povinností, není na škodu si uvědomit jisté lážoplážové zákonitosti. Pláž lze rozdělit souběžně s hranou moře na čtyři pásma, v nichž se člověk nerovnoměrně vyskytuje a zároveň zde vykazuje společné rysy chování. Pochopíte-li a přijmete-li specifika těchto pásem, nebudou vás rušit ani provokovat.

Nejvyšší pásmo (1) lze nazvat jako přechodně pobytové. Zde člověk rozbil svůj stan, čili lehátka a slunečníky, složil zde svůj majetek potřebný k pobytu u moře. Vyskytují se tu ženy organizátorky, které neustále něco rovnají, vyndavají a zandavají, přesouvají a zároveň napomínají děti nebo je krmí. Pak tu pobývá část mužská, která apaticky leží poté, co se vyčerpala úvodními zabydlovacími úkony. K maskulinním povinnostem patří upevňování slunečníku v písku, aretace dek, hledání kamenů k jejich zatížení. V případě erárního nebo komerčního plážového nábytku se jejich aktivita scvrkává na transport tašek a chladicích boxů. Druhé pásmo zvané korzo tvoří úzký pruh pláže smáčené mořem, takže písek je tvrdý a dá se po něm chodit. Pohybují se tu celá procesí a jejich hlavní činností je žvanění za chůze s pocitem, že tento pohyb prospívá tělu, a že se při něm lze opálit lépe než v leže. Třetí pásmo spočívá ve vodě, té ovšem nesmí být moc. Jest to úsek cachtací, kde se dospělí i děti baví tím, že po sobě cákají vodu, hrají si s míčem a provádí jiné infantilní pohyby. Zejména však šíleně řvou. Čtvrté pásmo pak slouží nemnoha plavcům, již se snaží vyhnout nekoordinované mase rozjuchaných plážových obyvatel.

Přechod mezi pásmy vyvolá okamžitou změnu chování. Výjimkou jsou starší dámy, které ve třetím pásmu dlouze postávají, hledí v dál nebo opovržlivě sledují vřeštící mládež a hluboce meditují nad otázkou, zda se ponořit jen po kolena nebo až k hrudi. Zvláštních proměn nabírá i všudypřítomné okukování. Zatímco příliš nápadné obhlížení ženských vnad v pásmu 1 bývá přijímáno nelibě, je v pásmu 2 a 3 jaksi předpokládáno a tudíž mnohem více tolerováno. To samé platí o mužích. V pásmech s liberálním voyeurismem dokáží udržet svalstvo - včetně toho břišního - ve stavu pohotovosti, ale v prvním pásmu by po hodině s nepřetržitě zataženým pupkem zkolabovali. Již zmíněná důstojnost pohybů a projevů s vyšším číslem pásma klesá, aniž to působí nepřijatelně. Tak například stavění hradů v prvním pásmu nevypadá divně jen do deseti let věku, zatímco v cachtacím úseku mohou i letití kmeti vytvářet z mokrého písku libovolné útvary, a s připitomělým úsměvem sbírat mušle nebo oblázky. Poslední, čtvrté pásmo je v obou výše uvedených směrech těžko monitorovatelné.

Budete-li respektovat nepsaná plážová pravidla, vyhnete se nepříjemným situacím, a rádi zkonstatujete, že lážo plážo je prostě joujou, čili žůžo.