Lodéve žije poezií

07.03.2015

Mnozí odvážlivci, když se octli v městě Lodéve uprostřed velikolepého měsíce července, usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává mírným. Napsal by Vančura. Neboť toto město v jihofrancouzském departmentu Hérault bývá tehdy vyhlášeno hlavním městem básníků. V létě 2014 jsme zažili jen přípravy na tento svátek poezie, ale vzhledem k tomu, že jsme fraknofilové bez naděje stát se i frankofony, bylo to vlastně patřičné.

Známí francouzští i zahraniční básníci jsou zváni a ti neznámí sem zavítají, aby se inspirovali, aby si prohlédli místo, kam jednou budou také pozváni. Mezi hosty ovšem převažují nepsavci, prostě ti, kdo si jen rádi poslechnou verše, zatímco jim říčka Lergue chladí nohy. Neboť originalitou tu nešetří a jedno z hledišť je umístěno do vody pod starým mostem z 15. století. Básně se vám vznáší nad hlavami ulpěvše na prádle rozvěšeném mezi domy nebo se pletou pod nohy byvše sem zvěčněny barvou, přičemž věčnost tato trvá do nejbližšího lijáku nebo příjezdu čistícího vozu.

Po zbytek roku Lodéve žije již méně extravagantně. Jak velkolepá je zdejší gotická katedrála Saint-Fulcran s úchvatnými vitrážemi, tak zakrnělé jsou údajně vyhlášené úterní trhy s místními produkty. První za vidění stojí, druhé nikoliv.

Kousek za katedrálou se nachází válečný památník, jenž se rozhodně liší od všeho, co jsme zvyklí vídat jako piety za padlé v první světové. Pochází z roku 1930 a Paul Dardé sem umístil mrtvého vojáka v nezvyklé poloze a obklopil ho skupinou žen a dětí oblečených v kostýmech z dvacátých let. Šaty pro různá roční období i různé společenské třídy vyjadřují, že válkou trpěli všichni. Místní rodák Paul Dardé se proslavil nejen touto sochou, známý je též Faun v pařížském Musée Rodin.