O čem všem lze napsat diplomky?

06.02.2017

Jedním z mála hmatatelných vyvrcholení vysokoškolského studia, pokud při něm studenti nepřivedou na svět potomka, je diplomová práce, vytištěná a krásně svázaná do pevných desek, na nichž se zlatým písmem skví jméno diplomanta a název, který vyjadřuje to, čím se dotyčný či dotyčná často víc než rok zabývali a co jim nedalo spát. Jenže o čem pořád psát, když školy ročně chrlí okolo devadesáti tisíc absolventů? Téma musí být vybráno nejen tak, aby dotyčný k němu dokázal sesmolit více méně smysluplné věty, ale hlavně aby prošlo úvodním schválením příslušné fakulty. Na druhou stranu některé vzdělávací instituce přímo hýří originalitou a benevolentností. Tedy studenti přicházejí s originálními náměty prací a vedení školy (například Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity) je benevolentně schvaluje.

"Škatulky, hromádky a kočárek: Komodifikace dětství" zní název diplomky, jež se zaměřuje na to, jak si ženy v průběhu těhotenství a v době po porodu vytvářejí výbavičku pro své děti. "Hříšný tanec u tyče? Otázka stigmatizace pole dance očima jeho aktérek z pražského studia XY" byla sice jen bakalářská práce, ale nesporně by na její obhajobu přišlo hodně diváků, zejména pokud by zahrnovala i praktickou část. Značnou zvědavost ve mně vzbuzují i názvy dalších prací:

 • Škodí Jizerkám koloběžky? Spor dobra s dobrem?
 • Ontogeneze vokalizace papoušků šedých ve srovnání s člověkem
 • Vliv stresu na hedonickou kvalitu tělesné vůně
 • Dokud nás laser nerozdělí - aneb tatéři a tatérky po roce 1989
 • Konstruování ženského orgasmu ve vybraných internetových médiích

U diplomové práce s názvem "Antropomorfizace v komunikaci s mimolidskými entitami" jsem se těšil na Marťany, ale pak jsem zjistil, že jde jen o kritickou rešerši případů tzv. mluvících zvířat. Jolana G. se v létě 2014 válela u Jadranu a napsala o tom diplomku "Hosté a hostitelé: turistické interakce v istrijském penzionu Lucia" (FHS UK, obhajoba 2015). Denisa Š. na moře neměla, tak zůstala u babičky v zahradní kolonii a přesto uspěla s dílem "Případová studie zahrádkářské osady Chvalka" (FHS UK, obhajoba 2015).

I v tématech vysokoškolských závěrečných prací lze vysledovat módní trendy. Dneska frčí gender. Jak známo, ženy a muži mají jisté anatomické a biologické rozdíly. O tom žádná. Gender znamená všechno ostatní, co z těchto rozdílů plyne, a do humanitních diplomek pasuje jako vyšitý. Dejte do názvu "gender" či "genderový" a máte z poloviny vyhráno, nikdo si to netroufne zamítnout. Kromě genderu je také "in" něco "post-", ať už znamená cokoli. Dílo s názvem "Dokonalá žena: analýza filmových postav umělých ženských bytostí z perspektivy postmoderních a post-teoretických přístupů k tělu a konstituování identity" má obhajobu předem v kapse.

Zatímco v roce 2006 se na Fakultě humanitních studií UK obhajovalo 13 diplomových prací zaměřených na genederové téma, v roce 2011 jich bylo 37 a v roce 2016 již 74. Kdo si tato témata vybírá, zda muži či ženy, plyne už z faktu, že ženy celkově tvoří 60% vysokoškoláků a nejvíc se kumulují v oborech humanitních. Muži se genderem zabývali v průměru jen v 13% případů a když už si gender zvolili, pak zněl třeba jako: "Svět správného chlapa: Analýza diskursu televizních reklam na pivo".

Gender lze napasovat na libovolnou životní etapu ("Genderová rovnost v předškolním vzdělávání", "Gender na pískovišti", "Sexuální obtěžování na českých vysokých školách z pohledu studujících", "Genderově diferencovaná odpovědnost za manželský vztah"); genderově se dá analyzovat i jakékoliv literární nebo filmové dílo. Snad jen Foglarovy Rychlé šípy ne, tam žádné holky nejsou a ani se o nich nikdo nebaví.

 • Genderové stereotypy v Knížce Ferdy Mravence
 • Sluníčkové postavy: reprezentace ženství a mužství v časopise Sluníčko
 • Genderové stereotypy a dětský časopis Čtyřlístek
 • Genderová analýza seriálu Simpsonovi
 • Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec
 • Genderová analýza hlavních ženských postav Babičky Boženy Němcové

Humanitní vysoké školy získaly s genderem nevyčerpatelnou studnici témat, neboť zkoumat se dá cokoli, kde se ženy vyskytují. A pokud tam nejsou, ještě líp. Diplomové práce mohou analyzovat proč. Takže vlastně i ten Foglar. Jo a bacha na Babičku! Neboť jde o ženu vytvořenou androcentrickým diskurzem a předávající genderově stereotypní poselství.