Oppede le Vieux

02.12.2019

Na východ od Cavaillonu leží Oppede le Vieux, tedy spíš než leží vyrůstá přímo ze skal a do nich se ukrývá, až člověk žasne, jak předkové dokázali v takovém terénu stavět domy, kostely a hrady. V ostrém provensálském slunci kamenné stavby působí přívětivě, s přibývajícími stíny ale stoupá tajuplnost, ba mystičnost místa, jehož historie by vydala na knihu. To ovšem platí na většinu míst v Luberonu i celé Provence.

Mám pochopitelně na mysli původní horskou část Oppede, jejímž doslovným vrcholem jsou románský kostel a ruiny středověkého hradu. Hrad patřil hrabatům z Toulouse až do Papežského schizmatu, pak zde hledal bezpečí vzdoropapež Benedikt XIII. Vesnici Oppede le Vieux se nevyhnul ani tzv. Mérindolský masakr, který se odehrál v roce 1545, kdy František I. nařídil, aby Waldensianové byli potrestáni za nekatolické náboženské aktivity.

Od 17. století obec postupně chátrala, hrad lidé vyrabovali, aby z kamene postavili novou vesnici pod kopcem. Na jejich obhajobu nutno uvést, že s rozebíráním staveb pomohlo trochu i zemětřesení. V polovině 19. století vesnice už úplně zpustla. To možná vyhovovalo skupině excentrických přátel, architektů, sochařů a malířů, kteří se tu usadili za války v roce 1941.

Třeli sice bídu s nouzí, ale opuštěná vesnice ve svobodné části Francie dávala pocit volnosti ke tvorbě i životu. Sešlo se jich tu někdy i čtyřicet a snažili se obec přivést k životu. Byla mezi nimi i Consuelo de Saint Exupéry, žena Antoina de Saint Exupéryho. Když Consuelo odešla v roce 1942, aby se připojila k manželovi ve Spojených státech, přísahala svým přátelům, že bude vyprávět příběh skupiny Oppede a že o tom napíše knihu.

Kdo rád hledá záhady, může pátrat po včelách vyrytých v kameni u vchodu do hradu. Nikdo prý neví, proč tu jsou, protože takové heraldické znaky nemá žádný známý rod. Tajemný je také magický čtverec vyrytý na kameni opevnění. Nápis SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS představuje nejstarší známý latinský palindrom nalezený již v troskách Pompejí. A jak to u palindromů bývá, čte se stejně zleva doprava i zprava doleva, čtvercový pak taky shora dolů a zdola nahoru. Jeho význam je předmětem spekulací bez jasného konsensu. Sator může souviset se Saturnem, doslovně by to znamenalo něco jako "Farmář Arepo má pracovní kola [pluh]". Kdy a proč se kamenný palindrom objevil v Oppede le Vieux zůstává ovšem záhadou.