Pétanque, Cinéma, Ciotat

05.08.2019

Pétanque patří k Provence jako cikády, víno, cypřiše nebo levandule. Každý stinný plácek, který má aspoň pár metrů relativně vodorovných, se hodí ke hře s kovovými koulemi a jednou mrňavou dřevěnou. Pétanque má počátek v přístavním městě La Ciotat, tedy aspoň počátek de iure. Ono se koulemi - boules - házelo od pradávna. Již staří Římané provozovali podobnou olympijskou disciplínu, ovšem tam se vrhalo s rozběhem, což vyžadovalo jistou kondičku. Jules Lenoir byl poněkud revmatický a snad i líný. Nicméně byl soutěživý, a proto v roce 1907 v La Ciotat formuloval pravidla, podle nichž se v roce 1910 spustila první dlouhodobá soutěž v petanque, kde se vrhá z místa.

Kino Eden se najde v kdejakém městě u nás i v celé Evropě. Ale jen jedno kino mohlo být první, Cinéma Eden, které dalo jméno všem pozdějším. Vzniklo jako divadlo v roce 1889 v La Ciotat, ale záhy se stalo slavné svou první filmovou projekcí v roce 1895. Auguste Lumiére a o dva roky mladší bratr Louis vlastně úplně první promítání realizovali na pláži, ale hned potom se přesunuli do Edenu.

Onen první film zachycoval příjezd vlaku právě do La Ciotat, takže město získalo i prvenství coby filmová lokalita. Padesátivteřinový film bratři Lumiérové osobně brali jako technickou záležitost, nicméně filmová a divadelní éra Edenu vydržela dlouho. Svou kariéru tu zahájil například šansoniér Yves Montand nebo herec a zpěvák Fernandel. V osmdesátých letech se však kinu přestalo dařit, majitel byl zavražděn při loupežném přepadení, a v roce 1995 se v něm přestalo promítat úplně.

Ale ani kdyby La Ciotat neměla svá světová prvenství, zůstal by jí půvab přístavního města s majestátním chrámem a přilehlými uličkami. Snad nejhezčí náměstí Sadi Carnot leží hned za katedrálou Notre Dame ze 17. století. Několik kaváren kolem kašny přímo nabádá kolemjdoucí, aby se z kolemjdoucích přeměnili ve zdesedící a kliduužívající.

A kousek za přístavem se do pobřeží zakusují zátoky zvané calanques s malými, klidnými plážemi. Spočinout na nich po procházce rozpálenými ulicemi města se rozhodně doporučuje. Nejblíž po ruce jsou Grande Mugel a Petit Mugel.