Svět ve třech slovech

06.07.2016

Každý bod na naší planetě se dá určit pomocí souřadnic, to ví i malé dítě. Ale skoro nikdo si nepamatujete souřadnice ani svého baráku natož jakéhokoliv jiného místa. Tak si musíme uložit do hlavy adresy složené z názvů měst a ulic, čísel popisných a orientačních, též poštovních směrovacích, doplněných ještě pro jistotu o jména městských částí a doručovacích pošt. Ale jak jednoznačně a zapamatovatelně určit místo, kam vede jen pěšina vyšlapaná divou zvěří a nejbližší město leží tisíc kilometrů daleko? Je to prosté jako všechno geniální. Vezměte jednu Zeměkouli a rozdělte ji na čtverce tři krát tři metry. Bude jich celkem dost, asi 57 biliónů. Každému čtverci přidělte tři slova, aby jejich kombinace byla unikátní. To je celé. Ani pak sice žádný pošťák nepůjde s dopisem do nitra Sahary, ale poštovní drony by tam už zalétnout mohly. A hlavně i v písku zapadlý Tuareg bude schopen uvést své bydliště.

Chris Sheldrick a Jack Waley-Cohen měli nápad a taky schopnost přivést What3words k životu. Technicky se v tom nebudu šťourat, raději si trochu pohraji s těmi slovy. Prý jsou generována náhodně, pouze se vyřazují homofonní slova a ta kratší se používají pro známější místa, zatímco jurta v poušti Gobi bude označena slovy delšími. Hodně podobné byť unikátní kombinace (table.chair.lamp & table.chair.lamps) jsou rozhazovány na různé kontinenty. Sotva se však lze domnívat, že slova nějak souvisí s daným místem, natož povahou či podobou lidí, kteří na něm žijí. Ovšem poté, co jsem si vyhledal adresy našich vládních institucí a ministerstev, si tím tak jistý nejsem. Posuďte sami:

Začněme v Poslanecké sněmovně (pencil.starters.pouting). Slova lze volně přeložit i tak, že na této adrese se vyskytují zejména úřední škrabáci, kteří jen něco začínají, ale nedokončují, a ještě na nás ohrnují pysky. Úřad vlády (jumbled.begun.pricier) je takový nejasný, nikdo vlastně neví, co dělá. Prostě smíchanina, čím načatější, tím dražší. Ministerstvu financí (whites.embodied.courier) vládne ztělesněný posel dobrých zpráv a jen bláhovci obrací oči v sloup, čili ukazují oční bělmo. Na Ministerstvu vnitra (wink.staging.organic) budeme mrkat, jaké nám zahrají přírodní divadýlko. Ministerstvo zahraničních věcí (wept.credited.blushed) ve své adrese shrnuje celou podstatu či strategii zahraniční politiky: brečet, důvěřovat, stydět se. Ministerstvo dopravy (ticket.awaiting.surround) nám sděluje, že si máme hlavně koupit jízdenku a čekat, jestli něco pojede. Není někdy Ministerstvo kultury (villa.topping.elephant) slonem v porcelánu místo aby se staralo o vily a okrasu? Ministerstvo práce a sociálních věcí (zapped.material.edit) bych asi podezříval z nějaké zničené dokumentace určené k vydání. Ministerstvo zemědělství (margin.november.tourist) je úřad, který vlastně závisí na počasí. Jediné, co může spolehlivě rozhodnout, je, že zemědělci (dnes farmáři) smějí v listopadu jet na dovolenou. A co Pražský hrad (palaces.blasted.exact)? Pokud bychom adresaci What3words brali jako výklad karet, docela bych se o osud jeho paláců obával. Až sem bych připustil, že jde o souhru náhod. Ale v případě Ministerstva pro místní rozvoj (scowls.develops.barmaid) mi už nikdo nevymluví věcnou souvislost a dokonce i shodu gramatickou. Prostě barmanka se sice mračí, ale místně rozvíjí.

What3words postupně přidává jazykové mutace. Už se těším, až bude možné se podívat na vládní adresy v češtině. A co na to Česká pošta? Ta možná už na nový formát adres v tichosti přešla. Několik zásilek poslaných na naši chalupu nedorazilo, byť adresu píšeme už třicet let stejně. Příště zkusím novou: collects.dragons.rider