Tarascon a Beaucaire

02.10.2019
Tarascon
Tarascon

Vidět Tarascon a nenavštívit Beaucaire, nebo naopak, je považováno ne-li za hřích, tak aspoň za faux pas. Tarascon a Beaucaire leží na dohled od sebe a spojuje je nejen most, ale i společná historie či dokonce pověst. Pochopitelně i jistá rivalita.

Tarascon
Tarascon

Tarascon, mírně ošuntělý, leč bohatý na historii, plný mohutných bran a jiných středověkých atributů, se pojí s legendou o vodní lidožravé příšeře Tarasque. Příšeře je věnována socha na břehu řeky od Pascala Demaumonta z roku 2005. Potvora má šest nohou a hlavu poněkud lidskou, vybízející k hledání podoby s příbuznými, šéfy, sousedy a dalšími právě nepřítomnými. Tarasque žil v močálech okolo Rhôny, potápěl lodě, ničil pole, požíral lidi i dobytek. Teprve svatá Marta draka uklidnila křížem a náboženskými písněmi, spoutala ho svým opaskem a přivedla do města Nerluc, kde ho místní obyvatelé ukamenovali. Na paměť události město přejmenovali na Tarascon a roku 1197 místní chrám zasvětili svaté Martě. Symbolika křesťanské porážky pohanských kultů je evidentní.

Tarascon
Tarascon

Kromě příšery a Marty potkáte na břehu Rhony hrad, který nelze přehlédnout. Postavil ho v letech 1400 až 1435 vévoda z Anjou Louis II a kamenivem nešetřil. Hrad hlídal hranici mezi Francií a Provence, kterou odjakživa tvoří právě řeka, takže sousední Beaucaire už nespadá do Provence. Ludvíkův syn René I, král neapolský, známý milovník umění a přepychu, pevnost předělal na pohodlnější a obyvatelnější sídlo. V 17. století byla pohodlnost nejspíš zase odstraněna, protože až do roku 1926 se hrad využíval jako vězení.

Beaucaire
Beaucaire

Historie Beaucaire začíná již v období římské říše, kdy tudy procházela Via Domitia. Pak za zmínku stojí počátek 13. století, kdy město vyplenili v rámci jedné z Křížových výprav. Beaucaire začalo vzkvétat až po skončení Stoleté války, kdy francouzský král Karel VII. rozhodl, že se zde budou pravidelně konat trhy. Králem posvěcené trhy měly vždy větší váhu, a tak v polovině 17. století už byly tak známé, že překonaly roční objem obchodu v Marseille.

Beaucaire
Beaucaire

Pokud jde o historickou obludu, v Beaucaire by vám vysvětlili, že ji sice opravdu zkrotila svatá Marta, ale odehrálo se to pochopitelně v Beaucaire a tarasští jim báji ukradli. Na Place de la Republique kovová socha zachycuje jedině správnou podobu příšery připomínající draka s čtyřma nohama.

Beaucaire
Beaucaire

Beaucaire má taky hrad na skále, ostatně název města odkazuje pravděpodobně na výraz "krásná skála". Zdejší hrad postupně vznikal od 12. do 16. století. Jeho dominantu tvoří zvláštní polygonální věž. Hrad leží na dohled přes Rhónu s tím v Tarasconu. Možná je i na dostřel děl, ale nevím, zda legendární nevraživost obou měst měla důvody ke střelbě. Spíš jde o takové sousedské hašteření, které končí u sklenky vína nebo pastisu.

Tarascon
Tarascon