Vančura by se divil

13.05.2015

Vančura by se divil, jak rozmanitý je dnes psaný projev našich spoluobčanů. Neb dávno zmizely doby, kdy psali jen spisovatelé, novináři a úředníci. Díky sociálním sítím se psanou a tudíž zaznamenanou formou vyjadřuje kde kdo. Jistě, nejedná se zhusta o texty rozsáhlé, ve většině z nich je také nutno někdy přimhouřit, jindy zcela zavřít oči nad pravopisem, stylistikou, logikou a smyslem sdělení. Ale tak či tak jsou tato kvanta textů zveřejněna a vyhledatelná. Byvše puberťáky scházeli jsme se na dvoře v bloku domů a plácali nesmysly, které zanikaly hned, jak byly vypuštěny z úst. Teď má každý svůj blog a plácá v něm úplně stejně, ale zanechává o tom nesmazatelné stopy. A ti, již se psaním živili i dříve, se víc a víc propadají do bahna úředně politického ptydepe. Tolik úvod k následujícím stylistickým hrátkám. Mějme nějaký neutrální, popisný text, tak v rozsahu čtyř vět. Například:

Při procházce parkem stoupali se ženou a dítětem v kočárku ke kostelu sv. Vavřince. Byl čas, kdy se obvykle večeří. Náměstí z 18. století, které kazilo několik nevkusných novodobých staveb, bylo díky stinným platanům a svítícím lampám docela pěkné. Odkudsi přišel muž a usedl na jednu z laviček tak, aby dobře viděl a přitom sám nebyl nápadný.

Vančura by ovšem krásu českého jazyka dovedl k dokonalosti:

Procházejíce parkem stoupali s chotí a robětem po utěšeném návrší k chrámu zasvěcenému svatému Vavřinci. Byl večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti. Náměstí, tento výtvor osmnáctého století, doplňovaný hrůzyplným stavitelstvím škol uměleckého průmyslu, s temnými kupami platanů a se zářícími stromy svítilen, majíc korunu z hvězd, bylo málem krásné. Přišed do těchto míst, on usedl na jednu z lavic, takže nemohl býti spatřen, a přesto dosti dobře viděl, co se děje.

Jak by danou událost pojali příslušníci různých sociálních a profesních skupin?

POLICISTA

Neohlášené shromáždění jednoho občana a občanky s nezletilou osobou v kočárku se daného dne pohybovalo směrem k objektu č. p. 1. K sledované události došlo v časovém intervalu od 18.30 do 19.00. Rekognoskace byla ztížena nedostatečným osvětlením vzhledem k tomu, že pouliční lampy byly stíněny blíže neidentifikovanými stromy. Občan neprokázané totožnosti se v téže době posadil na veřejnou lavičku pravděpodobně za účelem přípravy a provádění opatření k pozorování jiných osob.

STATISTIK

Náhodný výběr 2,4 populace města velikosti od 5.000 do 15.000 obyvatel byl pozorován poblíž sakrální budovy s průměrnou nedělní návštěvností 0,3 % obyvatel statistického obvodu. Prostor, v němž se pohybovali potenciální respondenti, vyplňovaly stavby s převahou bytových domů starších 100 let a několik objektů občanské vybavenosti. Zatravněné plochy pokrývaly vzrostlé listnaté stromy v počtu nevymykajícím se tomuto typu municipality. Na městském mobiliáři sedící subjekt pozorování spadající do směrodatné odchylky se chystal provádět vlastní pozorování zahrnované do kategorie nesměrodatné úchylky.

POLITIK

Volič s voličkou a potomkem bez volebního práva uplatňovali své právo na volnočasové aktivity napříč spektrem objektu církevních restitucí. Náměstí, s jehož urbanistickou koncepcí naše strana rozhodně nesouhlasí, částečně kryly stromy, jejichž údržba je v gesci magistrátu. Prostranství je nedostatečně osvětlené a to vinou nekvalitního výběrového řízení zadaného předchozí koalicí. Nepřizpůsobivý občan na lavičce reprezentoval sporné ustanovení o svobodném přístupu k informacím.

MAMYNA

Při procházkování v parku kočárkovali s mimískem a manžou do kopečku ke kostýlku prý nějakého Vavřinouška. Byl večírek a to se dycinky napapánkují. Na náměstíčku sice některé domy nebyly pěkňoučký, ale s lampičkami a stromíky bylo vlastně megamocinky slaďoulinkatý. Jéžiš, nějaký fuj chlápek na lavičce. Snad nechce očumovat lidičky a kazit tak bombičkový dníček!

TÝNEJDŽR

Fo3k se stíhačkou a kindrošem se motali v parku pod vatikánem. Puchejř zapad, takže nastal tajm nachálovat se. Plac dost řídkej bez jediný kořalny, ale se stromama celkem uleze. Fakt přetočenej týpek, skoro psychouš, to tam chtěl očekovat zašitej na lavičce.

BRŇÁK

Fotr s mutrou a svištěm větrali kostru u mešity. Zichr už měli balit kramle na gábl. Plac plnej nic extra betlémů, kandelábry zakrylo hafo haluzí. Kábr z raplhausu na sólovku hodil sicnu na lavici, že chtěl mít v merku celej tympl.