Zase ta Karkulka

14.03.2016

Spravedlivou možnost vyjádřit se jsem v případě Karkulky původně nechal jen postavám v příběhu angažovaným. Jenže, podejte prst... K čertu s demokracií. Jako první se ihned ozvaly aktivistky bojující za rovné příležitosti žen. Postavení Karkulky se jim zdálo neadekvátní, ba přímo trestuhodné. Pakliže Krajničky poskytly prostor pro vyjádření feministek, měl by mít stejné právo i opačný tábor, i když si nejsem úplně jist, který to je. Použil jsem metodu "nepotrefené husy", prostě on se někdo ozve, na koho se zapomnělo.

Feministická Karkulka

Naše genderové sdružení považuje za nutné vyjádřit se k jedné z mnoha kontroverzních pohádek. Jde o Karkulku. Už sám fakt, že rodiče využili dceru a přinutili ji k cestě přes nebezpečný les, dává tušit, že příběh bude z pedagogického hlediska přinejmenším sporný. Proč přes nebezpečný a temný hvozd nešel otec sám? Návštěva vnučky u prarodiče sice může přispívat k zlepšování vztahů mezi generacemi, ale podporovat stařenku v alkoholismu? Nebylo by k bábovce vhodnější třeba ovoce? Děvče je vystaveno dvěma setkáním s perverzním maskulinem ve vlčí podobě, přičemž v druhém případě je kontakt fyzický a tudíž kvalifikovatelný jako zneužití nezletilé osoby s cílem ukojení hladu. Zprvu gerontofilní vlk projevil i pedofilní orientaci, což je o to horší, že už mohl mít dost. Kromě toho vlk Karkulku uvedl v omyl tím, že se vydával za její příbuznou. Gastro-vivisekce vlka byla pro Karkulku a její babičku traumatizujícím zážitkem. Trpěl sice i vlk, ale může si za to sám. Nicméně ani výše zmíněná skutečnost neomlouvá stařeniny vulgární nadávky. Místo, aby se děvče se šokem vyrovnávalo v péči školené ženy psycholožky, muselo poslouchat láteření babičky a sledovat nechutný proces myslivcovy msty na vlkovi prováděný formou silikonových, přesněji křemičitých nebo žulových implantátů do jeho žaludku. Karkulka si ponese psychické následky celý život. Na základě těchto faktů navrhujeme trestní stíhání rodičů Karkulky pro trestný čin zanedbání povinné péče, majitele vlka pro trestný čin nedbalostního ublížení na zdraví dvěma osobám, myslivce pro trestný čin zabití chráněného druhu šelmy, a v neposlední řadě babičky pro trestný čin ohrožení mravní výchovy mládeže. Trestní stíhání vlka bude odloženo z důvodu jeho nechtěného utonutí.

Sexistická* Karkulka

Po zveřejnění feministického rozboru pohádky o Karkulce nám nezbývá, než věci uvést na pravou míru. Není pravda, že by otec tuto předčasně vyspělou dívčinu k něčemu nutil, natož k cestě přes les. Karkulka vítala každou příležitost, jak vypadnout z domu, brala zavděk i návštěvou babičky. Vyhledávala situace, kdy mohla dráždit spolužáky a muže obecně. Proč by jinak pořád nosila červenou barvu, symbol erotiky? Karkulka se z nedostatku jiných objektů rozhodla provokovat nevinné zvíře, které napadla v jeho přirozeném prostředí. Nelze se potom divit, že vlk bránil sebe a své teritorium dostupnými prostředky. Byv zdraví již chatrnějšího, použil lest. Stejně tak mu nelze vyčítat, že sežral babičku. Zákony přírody vždy nejprve eliminují slabší jedince a v daném případě byl starý vlk pořád ještě tím silnějším. Karkulka pochopitelně dobře věděla, že v posteli neleží babička. Její cynickou povahu dokresluje fakt, že jí v daném momentě osud prarodičky byl lhostejný. Bezostyšně pokračovala ve svádění vlka otázkami zaměřenými na velikost jeho tělesných orgánů. Pohádkový příběh již nepopisuje, jak se Karkulka při tomto rozhovoru nakrucovala a lascívně tvářila. Reakci šelmy tudíž možno kvalifikovat jako čistě obrannou. Výše uvedená fakta jednoznačně prokazují Karkulčiny promyšlené manipulace mužským plemenem, a proto navrhujeme, aby tento příběh byl nadále ve všech vydáních uváděn vždy jako Červená Kalkulka.

*Označení "sexistická" si násilím vynutily feministky. Asociace mužského šovinismu byla nenásilně proti. Že já se do toho vůbec pouštěl!