Cimrmanův Letohrad

01.07.2014

Pomalu to bude 110 let, co všestranný český velikán Jára Cimrman poprvé navštívil Kyšperk. Nevíte, kde leží Cimrmanův Kyšperk? Kyšperk (německy Geiersberg) najdete dnes na mapách v Orlickém podhůří pod jménem Letohrad (německy Flugschloss). Ale v roce 1904 (20. října) vystoupil Mistr ještě v Kyšperku a sice z vlaku od Ústí nad Orlicí. Přijel sem kvůli jisté drobnosti, kterou slíbil Františku Křižíkovi, šlo o postavení přehrady s hydroelektrárnou v Orlických horách. Tuto událost zde připomíná socha v podživotní velikosti a pamětní deska.

Vraťme se ještě k současnému názvu města, protože i to Cimrman ovlivnil. Po válce - té druhé - bylo nepřípustné, aby město mělo název německého původu. Moc úřední vymyslela Orličné, což se občanům nelíbilo. Kupodivu jejich nelibostmi se tehdy ještě někdo zabýval a přicházely názvy nové. K nejlepším patřil například Stalinov, jenž by asi moc dlouho nevydržel. Nejoriginálnější návrh zněl Okurky, podle počátečních písmen sloučených obcí - Orlice, Kunčice, Rotnek a Kyšperk. V roce 1950 kronikář František Skála prosadil název Letohrad. On jej ovšem nevymyslel. Cituji z vyjádření Cimrmanovy aviatické společnosti: "Při jednom leteckém závodu rakouská dekadentní aristokracie soutěžila o šlechtické sídlo. Cimrman se svým balónem havaroval nedaleko města. Do svého deníku si pak napsal: Ten let o hrad mi byl čert dlužen." Balónový závod dvanáctiletému Františku Skálovi nemohl uniknout a slavný Cimrmanův "let o hrad" zakončený pádem si nesl v paměti celý život, aby ho pak zúročil v názvu města.

Pokud se pozastavujete nad nedostatečností fotografické dokumentace, pak vězte, že kolem ducha našeho génia J. C. se vždycky vznáší a bude vznášet jisté tajemno. Prostě si zajeďte do Letohradu. Kromě sochy a uličky můžete spatřit také Cimrmanovu světničku v místním muzeu.