Tisíciletý olivovník v Roquebrune

26.05.2018

Jen dva kilometry nad Mentonem a v dohledu Monte Carlo se na třísetmetrovém kopci, vlastně na "hnědé skále" tyčí Roquebrune. Hrad tu postavila hrabata z Ventimiglie už v roce 970 a zdejší donjon je patrně nejstarším ve Francii. Ve 14. stol. hrad spolu s celou vesnicí koupili Grimaldiové, takže se Roquebrune stal až do roku 1848 součástí Monaka.

Staré domy nalepené pod hradem také mají své roky, některé tu stály už ve středověku. Kostel Saint-Marguerite pochází sice z 12. století, ale byl podstatně přestavěn v roce 1573 a potom ještě poněkud barokizován během 17. století. Jen s vědomím těchto několika historických faktů se člověk může proplétat úzkými uličkami a zažívat každým krokem přechod ze století do století.

Člověk více méně omylem popojde po Chemin de Menton a zastaví se u rozsochatého olivovníku. Že strom už něco pamatuje, dojde každému. Ale pak si uvědomí, že musí ze stovek přepnout na tisíce. Profesor Robert Bourduse se domnívá, že olivovník je starší než 2000 let. Jiní jeho stáří odhadují ještě vyšší. Rostl tady dávno předtím, než vesnici s původním názvem Roccabruna založil v roce 971 Conrad I. Stál tady už v době, kdy se o nedaleké Monako, vlastně o Herculis Monoeci portus, prali Římané s Vizigóty.

Viděl všechny a všechno. Kolem něj chodili Winston Churchill i Coco Chanel, Jacques Brel, Silvana Mangano nebo Le Corbusier, když tady pobývali. A to jsme jen u jednoho století. Nepatřím k objímačům stromů, ale tady jsem skoro podlehl. Zabránil mi v tom jen fakt, že vlastně nejde o jeden kmen, ale propletenec více kořenů, větví a kmenů s obvodem 16 metrů a výškou 13 metrů.